Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro (Kx200M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro K620M
Quadro Mobile (Kx200M)
GM108 MXM-A (3.0) 1029 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 3 2015
NVIDIA Quadro K2200M
Quadro Mobile (Kx200M)
GM107 MXM-A (3.0) 667 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 19 tháng 7 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.