Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro (Px000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro P500 Mobile
Quadro Mobile (Px000)
GP108 PCIe 3.0 x16 1455 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 5 tháng 1 2018
NVIDIA Quadro P1000 Mobile
Quadro Mobile (Px000)
GP107 PCIe 3.0 x16 1303 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 7 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P600 Mobile
Quadro Mobile (Px000)
GP107 PCIe 3.0 x16 1430 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 7 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P2000 Mobile
Quadro Mobile (Px000)
GP107 PCIe 3.0 x16 1557 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 6 tháng 2 2017
NVIDIA Quadro P3000 Mobile
Quadro Mobile (Px000)
GP104 MXM-B (3.0) 1088 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 11 tháng 1 2017
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q
Quadro Mobile (Px000)
GP104 MXM-B (3.0) 1114 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 1 2017
NVIDIA Quadro P4000 Mobile
Quadro Mobile (Px000)
GP104 MXM-B (3.0) 1227 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 1 2017
NVIDIA Quadro P5000 Mobile
Quadro Mobile (Px000)
GP104 MXM-B (3.0) 1278 MHz 16 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 1 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.