Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 9M (9000M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 9300M GS
GeForce 9M (9000M)
G98 MXM-I 550 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 4 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9200M GS
GeForce 9M (9000M)
G98 PCIe 2.0 x16 550 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 3 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9300M G
GeForce 9M (9000M)
G86 PCIe 2.0 x16 400 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 1 tháng 2 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.