Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Tegra

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Jetson TX2 GPU
Tegra
GP10B IGP 854 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
NVIDIA Jetson TX2 GPU
Tegra
GP10B IGP 854 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
NVIDIA Jetson Xavier NX GPU
Tegra
GV10B IGP 854 MHz System Shared, System Shared, System Shared 14 tháng 5 2020
NVIDIA Jetson Nano GPU
Tegra
GM20B IGP 640 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 3 2019
NVIDIA Jetson AGX Xavier GPU
Tegra
GV10B IGP 854 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 10 2018
NVIDIA Jetson TX1 GPU
Tegra
GM20B IGP 1000 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 1 2015
NVIDIA Jetson TX1 GPU
Tegra
GM20B IGP 1000 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 1 2015
NVIDIA Jetson TK1 GPU
Tegra
GK20A IGP 756 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 10 2014
NVIDIA Jetson TK1 GPU
Tegra
GK20A IGP 756 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 10 2014
NVIDIA Tegra 4 GPU
Tegra
Wayne IGP 672 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 8 2013
NVIDIA Tegra 4i GPU
Tegra
Wayne IGP 660 MHz System Shared, System Shared, System Shared 19 tháng 2 2013
NVIDIA Tegra 3 GPU
Tegra
Kal-El IGP 416 MHz System Shared, System Shared, System Shared 9 tháng 11 2011
NVIDIA Tegra 2 GPU
Tegra
Tegra 2 IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.