Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro NVS Mobile

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro NVS 150M
NVS Mobile
G98 MXM-I 530 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 15 tháng 8 2008
NVIDIA Quadro NVS 160M
NVS Mobile
G98 MXM-I 580 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 15 tháng 8 2008
NVIDIA Quadro NVS 320M
NVS Mobile
G84 MXM-HE 575 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 9 tháng 6 2007
NVIDIA Quadro NVS 130M
NVS Mobile
G86 PCIe 2.0 x16 400 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 9 tháng 5 2007
NVIDIA Quadro NVS 135M
NVS Mobile
G86 PCIe 2.0 x16 400 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 9 tháng 5 2007
NVIDIA Quadro NVS 140M
NVS Mobile
G86 PCIe 2.0 x16 400 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 9 tháng 5 2007
NVIDIA Quadro NVS 510M
NVS Mobile
G71 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 21 tháng 8 2006
NVIDIA Quadro NVS 110M
NVS Mobile
G72 PCIe 1.0 x16 300 MHz 512 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 6 2006
NVIDIA Quadro NVS 120M
NVS Mobile
G72 MXM-III 450 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 1 tháng 6 2006
NVIDIA Quadro NVS 300M
NVS Mobile
G73 PCIe 1.0 x16 500 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 24 tháng 5 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.