Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro Mobile (Kx000M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro K100M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK107 MXM-A (3.0) 850 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 8 2014
NVIDIA Quadro K200M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK107 MXM-A (3.0) 850 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 22 tháng 8 2014
NVIDIA Quadro K5000M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK104 MXM-B (3.0) 601 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 7 tháng 8 2012
NVIDIA Quadro K3000M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK104 MXM-B (3.0) 654 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 6 2012
NVIDIA Quadro K4000M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK104 MXM-B (3.0) 601 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 6 2012
NVIDIA Quadro K1000M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK107 MXM-A (3.0) 850 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 6 2012
NVIDIA Quadro K2000M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK107 MXM-A (3.0) 745 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 6 2012
NVIDIA Quadro K500M
Quadro Mobile (Kx000M)
GK107 MXM-A (3.0) 850 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 6 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.