Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 8M IGP (8000M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 8200M G mGPU AMD
GeForce 8M IGP (8000M)
C77 PCIe 2.0 x16 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 8200M G mGPU Intel
GeForce 8M IGP (8000M)
C79 PCIe 2.0 x16 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.