Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce MX (3xx)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce MX350
GeForce MX (3xx)
GP107 PCIe 3.0 x4 1354 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 10 tháng 2 2020
NVIDIA GeForce MX350
GeForce MX (3xx)
GP107 PCIe 3.0 x4 747 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 10 tháng 2 2020
NVIDIA GeForce MX330
GeForce MX (3xx)
GP108 PCIe 3.0 x4 1531 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 10 tháng 2 2020

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.