Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro VX

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro VX 200
Quadro VX
G92 PCIe 2.0 x16 450 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 8 tháng 1 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.