Danh sách các card đồ hoạ ATI

So sánh

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
ATI Mobility Radeon 7000
M6 (Mobility)
M6 AGP 4x 144 MHz 16 MB, DDR, 32 bit 7 tháng 11 2021
ATI Radeon X1600
Radeon R500 PCIe
RV516 PCIe 1.0 x16 635 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon X1550 PCI
Radeon R500 PCIe
RV516 PCIe 1.0 x16 452 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon X1550
Radeon R500 PCIe
RV515 PCIe 1.0 x16 600 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon HD 2350 PRO
Radeon R600
RV610 PCIe 1.0 x16 525 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FirePro V7760
FirePro
RV770 PCIe 2.0 x16 750 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI FirePro 2450 Multi-View
FirePro Multi-View
RV620 PCIe 2.0 x16 400 MHz 256 MB, DDR3, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FirePro 2260 PCI
FirePro Multi-View
RV620 PCI 500 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2260 PCIe x1
FireMV Multi-View
RV620 PCIe 2.0 x1 500 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon X1550
Radeon R500 PCIe
RV505 PCIe 1.0 x16 500 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2400 PCI
FireMV Multi-View
RV380 PCI 500 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2400 PCIe x1
FireMV Multi-View
RV380 PCIe 2.0 x1 250 MHz 64 MB, DDR3, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2250 PCIe x1
FireMV Multi-View
RV516 PCIe 1.0 x1 600 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon X1550 AGP
Radeon R500 AGP
RV505 AGP 8x 600 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2250
FireMV Multi-View
RV516 PCIe 1.0 x16 600 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI FirePro 2450 Multi-View PCIe x1
FirePro Multi-View
RV620 PCIe 2.0 x1 400 MHz 256 MB, DDR3, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FirePro V7770
FirePro
RV770 PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, GDDR4, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon X1550
Radeon R500 PCIe
RV516 PCIe 1.0 x16 550 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2200 PCI
FireMV Multi-View
RV280 PCI 240 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2200
FireMV Multi-View
RV370 PCIe 1.0 x16 324 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI FireMV 2260
FireMV Multi-View
RV620 PCIe 2.0 x16 500 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon X1900 XT
Radeon R500 PCIe
R580 PCIe 1.0 x16 625 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 8 2020
ATI Mobility FireGL V5725
Mobility FireGL (V5xxx)
M86 PCIe 2.0 x16 680 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 8 2020
ATI Mobility FireGL 9000
Mobility FireGL
M9 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 29 tháng 8 2020
ATI Mobility Radeon X200 IGP
Radeon IGP (Xpress)
RS480 PCIe 1.0 x16 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
ATI Radeon X1900 XTX
Radeon R500 PCIe
R580 PCIe 1.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 8 2020
ATI Mobility FireGL V5250
Mobility FireGL (V5xxx)
M66 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 8 2020
ATI Radeon 3000 IGP
Radeon IGP (3000)
RS780 PCIe 1.0 x16 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
ATI Mobility Radeon HD 4550
M9x (Mobility HD 4500)
M92 MXM-II 550 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
ATI Radeon Xpress 1100 Mobile IGP
Radeon IGP (Xpress 1100 Mobile)
RC410 PCIe 1.0 x16 336 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
ATI Radeon Xpress 200M IGP
Radeon IGP (Xpress)
RC410 PCIe 1.0 x16 336 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
ATI Radeon Xpress 1100 Mobile IGP
Radeon IGP (Xpress 1100 Mobile)
RS482 PCIe 1.0 x16 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
ATI Mobility Radeon X200 IGP
Radeon IGP (Xpress)
RS400 PCIe 1.0 x16 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
ATI Mobility Radeon X300 IGP
Radeon IGP (Xpress)
RS480 PCIe 1.0 x16 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
ATI Xbox 360 E GPU
Console GPU
Xenos Corona IGP 500 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 10 tháng 6 2013
ATI Xbox 360 E GPU
Console GPU
Xenos Corona - 500 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 10 tháng 6 2013
ATI Mobility Radeon HD 5570
Manhattan (Mobility HD 5500)
Pinewood PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 23 tháng 11 2012
ATI Radeon HD 5490
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 28 tháng 10 2012
ATI Radeon HD 5470
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 13 tháng 2 2012
ATI Radeon HD 4720
Radeon R700
RV730 PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 11 tháng 12 2011
ATI Radeon HD 4580
Radeon R700
RV635 PCIe 2.0 x16 796 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 20 tháng 11 2011
ATI Radeon HD 4450
Radeon R700
RV710 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 18 tháng 11 2011
ATI Radeon HD 5570
Evergreen
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 11 tháng 10 2011
ATI FirePro V7800P
FirePro
Cypress PCIe 2.0 x16 700 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 16 tháng 5 2011
ATI Radeon HD 5530
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 17 tháng 3 2011
ATI Radeon HD 5730
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 26 tháng 2 2011
ATI Radeon HD 5630
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 15 tháng 2 2011
ATI Radeon HD 5690
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 2 2011
ATI Radeon HD 5770 X2
Evergreen
Juniper PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 10 2010
ATI FirePro V9800
FirePro
Cypress PCIe 2.0 x16 850 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 9 tháng 9 2010
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.