Danh sách các card đồ hoạ ATI Evergreen

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
ATI Radeon HD 5490
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 28 tháng 10 2012
ATI Radeon HD 5470
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 13 tháng 2 2012
ATI Radeon HD 5570
Evergreen
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 11 tháng 10 2011
ATI Radeon HD 5530
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 64 bit 17 tháng 3 2011
ATI Radeon HD 5730
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 26 tháng 2 2011
ATI Radeon HD 5630
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 15 tháng 2 2011
ATI Radeon HD 5690
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 2 2011
ATI Radeon HD 5770 X2
Evergreen
Juniper PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 10 2010
ATI Radeon HD 5670 640SP Edition
Evergreen
Juniper PCIe 2.0 x16 750 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 7 2010
ATI Radeon HD 5770 Mac Edition
Evergreen
Juniper PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 7 2010
ATI Radeon HD 5870 Mac Edition
Evergreen
Cypress PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 6 2010
ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Evergreen
Cypress PCIe 2.0 x16 850 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 3 2010
ATI Radeon HD 5830
Evergreen
Cypress PCIe 2.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5570
Evergreen
Pinewood PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 9 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5570 OEM
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 9 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5570
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 9 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5550
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 9 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5450
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5450 PCIe x1
Evergreen
Cedar PCIe 2.0 x1 650 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 4 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5450 PCI
Evergreen
Cedar PCI 650 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 2 2010
ATI Radeon HD 5670
Evergreen
Redwood PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 14 tháng 1 2010
ATI Radeon HD 5970
Evergreen
Hemlock PCIe 2.0 x16 725 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 11 2009
ATI Radeon HD 5770
Evergreen
Juniper PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 10 2009
ATI Radeon HD 5750
Evergreen
Juniper PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 10 2009
ATI Radeon HD 5850
Evergreen
Cypress PCIe 2.0 x16 725 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 9 2009
ATI Radeon HD 5870
Evergreen
Cypress PCIe 2.0 x16 850 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 9 2009
ATI Radeon HD 5950
Evergreen
Hemlock PCIe 2.0 x16 725 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 10 2022

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.