Danh sách các card đồ hoạ ATI Radeon R600

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
ATI Radeon HD 2350 PRO
Radeon R600
RV610 PCIe 1.0 x16 525 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 30 tháng 8 2020
ATI Radeon HD 3570
Radeon R600
RV620 PCIe 2.0 x16 796 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 5 tháng 7 2010
ATI Radeon HD 3610
Radeon R600
RV630 PCIe 1.0 x16 594 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 24 tháng 9 2009
ATI Radeon HD 3410
Radeon R600
RV610 PCIe 1.0 x16 519 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 7 tháng 5 2009
ATI Radeon HD 4250
Radeon R600
RV620 PCIe 2.0 x16 594 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 25 tháng 2 2009
ATI Radeon HD 3730
Radeon R600
RV635 PCIe 2.0 x16 722 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 5 tháng 10 2008
ATI Radeon HD 3750
Radeon R600
RV635 PCIe 2.0 x16 796 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 11 tháng 9 2008
ATI Radeon HD 3550
Radeon R600
RV620 PCIe 2.0 x16 594 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 8 2008
ATI Radeon HD 3870 Mac Edition
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 777 MHz 512 MB, GDDR4, 256 bit 12 tháng 6 2008
ATI Radeon HD 3850 X2
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 669 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 4 tháng 4 2008
ATI Radeon HD 3830
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 668 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 4 2008
ATI Radeon HD 3690
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 670 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 30 tháng 3 2008
ATI Radeon HD 2600 XT Mac Edition
Radeon R600
RV630 PCIe 1.0 x16 700 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 21 tháng 2 2008
ATI Radeon HD 2400
Radeon R600
RV610 PCIe 1.0 x16 398 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 19 tháng 2 2008
ATI Radeon HD 3870 X2
Radeon R600
R680 PCIe 2.0 x16 825 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 26 tháng 1 2008
ATI Radeon HD 3650 AGP
Radeon R600
RV635 AGP 8x 725 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 23 tháng 1 2008
ATI Radeon HD 3450 AGP
Radeon R600
RV620 AGP 8x 600 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 23 tháng 1 2008
ATI Radeon HD 3450 PCI
Radeon R600
RV620 PCI 600 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 23 tháng 1 2008
ATI Radeon HD 3470
Radeon R600
RV620 PCIe 2.0 x16 800 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 23 tháng 1 2008
ATI Radeon HD 3650
Radeon R600
RV635 PCIe 2.0 x16 725 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 20 tháng 1 2008
ATI Radeon HD 3850 AGP
Radeon R600
RV670 AGP 8x 668 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 3 tháng 1 2008
ATI Radeon HD 2900 PRO
Radeon R600
R600 PCIe 1.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 12 tháng 12 2007
ATI Radeon HD 3450 X2
Radeon R600
RV620 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 10 tháng 12 2007
ATI Radeon HD 3450
Radeon R600
RV620 PCIe 2.0 x16 600 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 10 tháng 12 2007
ATI Radeon HD 3870
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 777 MHz 512 MB, GDDR4, 256 bit 19 tháng 11 2007
ATI Radeon HD 3850
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 668 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 19 tháng 11 2007
ATI Radeon HD 2900 GT
Radeon R600
R600 PCIe 1.0 x16 601 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 6 tháng 11 2007
ATI Radeon HD 2600 XT X2
Radeon R600
RV630 PCIe 1.0 x16 800 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 26 tháng 7 2007
ATI Radeon HD 2600 XT
Radeon R600
RV630 PCIe 1.0 x16 800 MHz 256 MB, GDDR4, 128 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2400 PRO
Radeon R600
RV610 PCIe 1.0 x16 525 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2400 PRO AGP
Radeon R600
RV610 AGP 8x 525 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2400 PRO PCI
Radeon R600
RV610 PCI 525 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2400 XT
Radeon R600
RV610 PCIe 1.0 x16 650 MHz 256 MB, GDDR3, 64 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2600 XT AGP
Radeon R600
RV635 AGP 8x 722 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2600 PRO
Radeon R600
RV630 PCIe 1.0 x16 600 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2600 PRO AGP
Radeon R600
RV630 AGP 8x 594 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2600 XT AGP
Radeon R600
RV630 AGP 8x 800 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2600 XT
Radeon R600
RV630 PCIe 1.0 x16 800 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 28 tháng 6 2007
ATI Radeon HD 2900 XT
Radeon R600
R600 PCIe 1.0 x16 743 MHz 512 MB, GDDR3, 512 bit 14 tháng 5 2007
ATI Radeon HD 2950 PRO
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 600 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 5 2024
ATI Radeon HD 2950 XTX
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 777 MHz 512 MB, GDDR4, 256 bit 29 tháng 5 2024
ATI Radeon HD 2900 XTX
Radeon R600
R600 PCIe 1.0 x16 743 MHz 512 MB, GDDR3, 512 bit 29 tháng 5 2024
ATI Radeon HD 3850 X3
Radeon R600
RV670 PCIe 2.0 x16 669 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 5 2024
ATI Radeon HD 3870 AGP
Radeon R600
RV670 AGP 8x 777 MHz 512 MB, GDDR4, 256 bit 29 tháng 5 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.