So sánh các bộ vi xử lý

Các bộ vi xử lý

Các bộ vi xử lý AMD

AMD

Những bộ vi xử lý AMD mới nhất

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Đã phát hành
AMD Ryzen 5 5600G
Ryzen 5 (Cezanne)
6 / 12 3.9 GHz
(up to 4.4 GHz)
13 tháng 4 2021
AMD Ryzen 7 5700G
Ryzen 7 (Cezanne)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.6 GHz)
13 tháng 4 2021
AMD Ryzen 3 5300G
Ryzen 3 (Cezanne)
4 / 8 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
13 tháng 4 2021
AMD EPYC 7413
EPYC (Milan)
24 / 48 2.65 GHz
(up to 3.6 GHz)
15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7343
EPYC (Milan)
16 / 32 3.2 GHz
(up to 3.9 GHz)
15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7313P
EPYC (Milan)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7443
EPYC (Milan)
24 / 48 2.85 GHz
(up to 4 GHz)
15 tháng 3 2021
AMD EPYC 73F3
EPYC (Milan)
16 / 32 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
15 tháng 3 2021
AMD EPYC 7313
EPYC (Milan)
16 / 32 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
15 tháng 3 2021
AMD EPYC 72F3
EPYC (Milan)
8 / 16 3.7 GHz
(up to 4.1 GHz)
15 tháng 3 2021

Xem tất cả bộ vi xử lý AMD

Duyệt theo thế hệ

Các bộ vi xử lý Intel

Intel

Những bộ vi xử lý Intel mới nhất

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Đã phát hành
Intel Core i5-12600KF
Core i5 (Alder Lake)
10 / 16 3.7 GHz
(up to 4.9 GHz)
4 tháng 11 2021
Intel Core i9-12900KF
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
4 tháng 11 2021
Intel Core i5-12600K
Core i5 (Alder Lake-S)
10 / 16 3.7 GHz
(up to 4.9 GHz)
4 tháng 11 2021
Intel Core i9-12900K
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
4 tháng 11 2021
Intel Core i7-12700K
Core i7 (Alder Lake-S)
12 / 20 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
4 tháng 11 2021
Intel Core i7-12700KF
Core i7 (Alder Lake-S)
12 / 20 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
4 tháng 11 2021
Intel Xeon E-2314
Xeon (Rocket Lake-E)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 4.5 GHz)
8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2324G
Xeon (Rocket Lake-E)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 4.6 GHz)
8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2356G
Xeon (Rocket Lake-E)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 5 GHz)
8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2378G
Xeon (Rocket Lake-E)
8 / 16 2.8 GHz
(up to 5.1 GHz)
8 tháng 9 2021

Xem tất cả bộ vi xử lý Intel

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.