Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Gold

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon Gold 6328H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 22MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6354
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
18 / 36 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 39MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6348H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
24 / 48 2.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6348
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
28 / 56 2.6 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 42MB (shared) 235 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6346
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
16 / 32 3.1 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6342
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 230 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6338T
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6338N
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6336Y
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.4 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6334
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 4189 18MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6330H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
24 / 48 2000 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6330
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
28 / 56 2000 MHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 4189 42MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6328HL
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 22MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6326
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
16 / 32 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 24MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6314U
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.3 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6312U
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.4 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5320T
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
20 / 40 2.3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 30MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5320H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
20 / 40 2.4 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 27.5MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5320
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
26 / 52 2.2 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 39MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5318Y
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5318S
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5318N
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5318H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
18 / 36 2.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 4189 24.75MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5317
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
12 / 24 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 18MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5315Y
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 12MB (shared) 140 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6154
Xeon Gold (Skylake-SP)
18 / 36 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 3647 24.75MB (shared) 200 W 11 tháng 7 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.