Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium 4 HT

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium 4 HT 641
Pentium 4 HT (Cedar Mill)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 86 W 5 tháng 1 2006
Intel Pentium 4 HT 651
Pentium 4 HT (Cedar Mill)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 775 86 W 5 tháng 1 2006
Intel Pentium 4 HT 661
Pentium 4 HT (Cedar Mill)
1 / 2 3.6 GHz Intel Socket 775 86 W 5 tháng 1 2006
Intel Pentium 4 HT 631
Pentium 4 HT (Cedar Mill)
1 / 2 3 GHz Intel Socket 775 86 W 5 tháng 1 2006
Intel Pentium 4 HT 672
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.8 GHz Intel Socket 775 84 W 14 tháng 11 2005
Intel Pentium 4 HT 662
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.6 GHz Intel Socket 775 84 W 14 tháng 11 2005
Intel Pentium 4 HT 521
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 12 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 HT 531
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3 GHz Intel Socket 775 84 W 12 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 HT 541
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 84 W 12 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 HT 551
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 775 115 W 12 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 HT 561
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.6 GHz Intel Socket 775 115 W 12 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 HT 571
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.8 GHz Intel Socket 775 115 W 12 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 HT 670
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.8 GHz Intel Socket 775 84 W 26 tháng 5 2005
Intel Pentium 4 HT EE 3.73
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.733 GHz Intel Socket 775 115 W 21 tháng 2 2005
Intel Pentium 4 HT 660
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.6 GHz Intel Socket 775 84 W 20 tháng 2 2005
Intel Pentium 4 HT 650
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 775 84 W 20 tháng 2 2005
Intel Pentium 4 HT 640
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 84 W 20 tháng 2 2005
Intel Pentium 4 HT 630
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3 GHz Intel Socket 775 84 W 20 tháng 2 2005
Intel Pentium 4 HT 620
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 20 tháng 2 2005
Intel Pentium 4 HT EE 3.46
Pentium 4 HT (Gallatin)
1 / 2 3.46 GHz Intel Socket 775 2MB 110 W 31 tháng 10 2004
Intel Pentium 4 HT 3.6E
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.6 GHz Intel Socket 478 115 W 4 tháng 8 2004
Intel Pentium 4 HT 520
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT EE 3.40
Pentium 4 HT (Gallatin)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 478 2MB 110 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 570
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.8 GHz Intel Socket 775 115 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 560
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.6 GHz Intel Socket 775 115 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 550
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 775 115 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 540
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 84 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 530
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3 GHz Intel Socket 775 84 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 520
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 520
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 520
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 84 W 21 tháng 6 2004
Intel Pentium 4 HT 3.4E
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 478 115 W 1 tháng 4 2004
Intel Pentium 4 HT 3.40
Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 478 89 W 2 tháng 2 2004
Intel Pentium 4 HT EE 3.40
Pentium 4 HT (Gallatin)
1 / 2 3.4 GHz Intel Socket 775 2MB 110 W 2 tháng 2 2004
Intel Pentium 4 HT 3.2E
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 478 115 W 1 tháng 2 2004
Intel Pentium 4 HT 3.0E
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3 GHz Intel Socket 478 115 W 1 tháng 2 2004
Intel Pentium 4 HT 2.8E
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 478 115 W 1 tháng 2 2004
Intel Pentium 4 HT EE 3.20
Pentium 4 HT (Gallatin)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 478 2MB 110 W 3 tháng 11 2003
Intel Pentium 4 HT 3.20
Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 478 82 W 23 tháng 6 2003
Intel Pentium 4 HT 3.06
Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 3.06 GHz Intel Socket 478 110 W 1 tháng 6 2003
Intel Pentium 4 HT 2.40
Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 2.4 GHz Intel Socket 478 66 W 21 tháng 5 2003
Intel Pentium 4 HT 2.60
Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 2.6 GHz Intel Socket 478 69 W 21 tháng 5 2003
Intel Pentium 4 HT 2.80
Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 478 70 W 21 tháng 5 2003
Intel Pentium 4 HT 3.00
Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 3 GHz Intel Socket 478 82 W 14 tháng 4 2003
Intel Pentium 4 HT 515
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 HT 515
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 HT 516
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 HT 516
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 HT 517
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 HT 517
Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2001

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.