Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium Dual-Core

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium E5800
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 65 W 28 tháng 11 2010
Intel Pentium E6800
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.333 GHz Intel Socket 775 65 W 29 tháng 8 2010
Intel Pentium E5700
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 65 W 8 tháng 8 2010
Intel Pentium E6700
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 65 W 30 tháng 5 2010
Intel Pentium E5500
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 65 W 18 tháng 4 2010
Intel Pentium E6600
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.067 GHz Intel Socket 775 65 W 17 tháng 1 2010
Intel Pentium Dual-Core T4500
Pentium Dual-Core (Penryn)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket P 35 W 1 tháng 1 2010
Intel Pentium Dual-Core T4400
Pentium Dual-Core (Penryn)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket P 35 W 1 tháng 12 2009
Intel Pentium SU4100
Pentium Dual-Core (Penryn)
2 / 2 1300 MHz Intel BGA 956 10 W 1 tháng 9 2009
Intel Pentium E6500
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 65 W 9 tháng 8 2009
Intel Pentium E6500K
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 65 W 9 tháng 8 2009
Intel Pentium SU2700
Pentium Dual-Core (Penryn)
1 / 1 1300 MHz Intel BGA 956 10 W 2 tháng 6 2009
Intel Pentium Dual-Core E2210
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 6 2009
Intel Pentium E6300
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 65 W 9 tháng 5 2009
Intel Pentium Dual-Core T4300
Pentium Dual-Core (Penryn)
2 / 2 2.1 GHz Intel Socket P 35 W 1 tháng 4 2009
Intel Pentium E5400
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 775 65 W 18 tháng 1 2009
Intel Pentium Dual-Core T4200
Pentium Dual-Core (Penryn)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket P 35 W 1 tháng 1 2009
Intel Pentium E5300
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 775 65 W 30 tháng 11 2008
Intel Pentium E5200
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 775 65 W 31 tháng 8 2008
Intel Pentium Dual-Core E2220
Pentium Dual-Core (Allendale)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 775 65 W 2 tháng 3 2008
Intel Pentium Dual-Core E2200
Pentium Dual-Core (Allendale)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 775 65 W 2 tháng 12 2007
Intel Pentium Dual-Core E2180
Pentium Dual-Core (Allendale)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 775 65 W 26 tháng 8 2007
Intel Pentium Dual-Core E2140
Pentium Dual-Core (Allendale)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket 775 65 W 3 tháng 6 2007
Intel Pentium Dual-Core E2160
Pentium Dual-Core (Allendale)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket 775 65 W 3 tháng 6 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.