Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium Dual-Core Wolfdale

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium E5800
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 65 W 28 tháng 11 2010
Intel Pentium E6800
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.333 GHz Intel Socket 775 65 W 29 tháng 8 2010
Intel Pentium E5700
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 65 W 8 tháng 8 2010
Intel Pentium E6700
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 65 W 30 tháng 5 2010
Intel Pentium E5500
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 65 W 18 tháng 4 2010
Intel Pentium E6600
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 3.067 GHz Intel Socket 775 65 W 17 tháng 1 2010
Intel Pentium E6500
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 65 W 9 tháng 8 2009
Intel Pentium E6500K
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 65 W 9 tháng 8 2009
Intel Pentium Dual-Core E2210
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 6 2009
Intel Pentium E6300
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 65 W 9 tháng 5 2009
Intel Pentium E5400
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 775 65 W 18 tháng 1 2009
Intel Pentium E5300
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 775 65 W 30 tháng 11 2008
Intel Pentium E5200
Pentium Dual-Core (Wolfdale)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 775 65 W 31 tháng 8 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.