Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Solo

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Solo ULV SU3500
Core 2 Solo (Penryn-L)
1 / 1 1400 MHz Intel BGA 956 5 W 29 tháng 3 2009
Intel Core 2 Solo ULV SU3300
Core 2 Solo (Penryn-L)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 956 5 W 1 tháng 5 2008
Intel Core 2 Solo ULV U2100
Core 2 Solo (Merom-L)
1 / 1 1067 MHz Intel BGA 956 5 W 1 tháng 9 2007
Intel Core 2 Solo ULV U2200
Core 2 Solo (Merom-L)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 956 5 W 1 tháng 9 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.