Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i3

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i3-10325
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.9 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i3-10305T
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i3-10305
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i3-10105T
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i3-10105F
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i3-10105
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i3-1125G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2000 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1449 8MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i3-1120G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
4 / 8 1100 MHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1598 8MB (shared) 15 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i3-1115G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
2 / 4 3 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1449 6MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i3-1110G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
2 / 4 1800 MHz
(up to 3.9 GHz)
Intel BGA 1598 6MB (shared) 15 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i3-10300
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 62 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i3-10100
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 3.6 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i3-10320
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 91 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i3-10350K
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 4.1 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 91 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i3-10110U
Core i3 (Comet Lake-U)
2 / 4 2.1 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 25 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i3-10110Y
Core i3 (Comet Lake-Y)
2 / 4 1000 MHz
(up to 4 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 9 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i3-1005G1
Core i3 (Ice Lake-U)
2 / 4 1200 MHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 25 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i3-1000G1
Core i3 (Ice Lake-Y)
2 / 4 1100 MHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 12 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i3-1000G4
Core i3 (Ice Lake-Y)
2 / 4 1100 MHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 12 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i3-9100F
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9300
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9320
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9350K
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9350KF
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i3-8145U
Core i3 (Whiskey Lake-U)
2 / 4 2.1 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 28 W 1 tháng 10 2018
Intel Core i3-8020
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-8120
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-9000
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-9100
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-8000
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-8121U
Core i3 (Coffee Lake-U)
2 / 4 2.2 GHz Intel BGA 1440 4MB (shared) 28 W 5 tháng 5 2018
Intel Core i3-8109U
Core i3 (Kaby Lake-R)
2 / 4 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1356 4MB (shared) 28 W 5 tháng 4 2018
Intel Core i3-8100T
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.1 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i3-8300T
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i3-8300
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 14 tháng 2 2018
Intel Core i3-8130U
Core i3 (Kaby Lake-R)
2 / 4 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1356 4MB (shared) 15 W 13 tháng 2 2018
Intel Core i3-8100
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 62 W 5 tháng 10 2017
Intel Core i3-8350K
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 5 tháng 10 2017
Intel Core i3-7360X
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.3 GHz Intel Socket 2066 4MB (shared) 112 W 3 tháng 10 2017
Intel Core i3-7340
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7120
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7120T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7320T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 35 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7320
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.1 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7300T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.5 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7300
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7100T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.4 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7100
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.9 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7350K
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 60 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-6300
Core i3 (Skylake)
2 / 4 3.8 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 1 tháng 9 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.