Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i3 Coffee Lake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i3-9100F
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9300
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9320
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9350K
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i3-9350KF
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i3-8000
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-8020
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-8120
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-9000
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-9100
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i3-8100T
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.1 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i3-8300T
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i3-8300
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 14 tháng 2 2018
Intel Core i3-8100
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 62 W 5 tháng 10 2017
Intel Core i3-8350K
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 5 tháng 10 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.