Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium Gold

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium Gold G6405
Pentium Gold (Comet Lake-R)
2 / 4 4.1 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Pentium Gold G6405T
Pentium Gold (Comet Lake-R)
2 / 4 3.5 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Pentium Gold G6505
Pentium Gold (Comet Lake-R)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Pentium Gold G6505T
Pentium Gold (Comet Lake-R)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Pentium Gold G6605
Pentium Gold (Comet Lake-R)
2 / 4 4.3 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Pentium Gold G6400
Pentium Gold (Comet Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 58 W 30 tháng 4 2020
Intel Pentium Gold G6500
Pentium Gold (Comet Lake)
2 / 4 4.1 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 58 W 30 tháng 4 2020
Intel Pentium Gold G6600
Pentium Gold (Comet Lake)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1200 4MB (shared) 58 W 30 tháng 4 2020
Intel Pentium Gold G5620
Pentium Gold (Coffee Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 20 tháng 2 2019
Intel Pentium Gold G5400
Pentium Gold (Coffee Lake)
2 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 2 tháng 4 2018
Intel Pentium Gold G5500
Pentium Gold (Coffee Lake)
2 / 4 3.8 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 2 tháng 4 2018
Intel Pentium Gold G5600
Pentium Gold (Coffee Lake)
2 / 4 3.9 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 2 tháng 4 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.