Danh sách bộ vi xử lý Intel Core M

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core M-5Y10c
Core M (Broadwell-Y)
2 / 4 800 MHz
(up to 2000 MHz)
Intel BGA 1234 4MB (shared) 5 W 27 tháng 10 2014
Intel Core M-5Y31
Core M (Broadwell-Y)
2 / 4 900 MHz
(up to 2.4 GHz)
Intel BGA 1234 4MB (shared) 5 W 27 tháng 10 2014
Intel Core M-5Y51
Core M (Broadwell-Y)
2 / 4 1100 MHz
(up to 2.6 GHz)
Intel BGA 1234 4MB (shared) 5 W 27 tháng 10 2014
Intel Core M-5Y71
Core M (Broadwell-Y)
2 / 4 1200 MHz
(up to 2.9 GHz)
Intel BGA 1234 4MB (shared) 5 W 27 tháng 10 2014
Intel Core M-5Y10
Core M (Broadwell-Y)
2 / 4 800 MHz
(up to 2000 MHz)
Intel BGA 1234 4MB (shared) 5 W 5 tháng 9 2014
Intel Core M-5Y10a
Core M (Broadwell-Y)
2 / 4 800 MHz
(up to 2000 MHz)
Intel BGA 1234 4MB (shared) 5 W 5 tháng 9 2014
Intel Core M-5Y70
Core M (Broadwell-Y)
2 / 4 1100 MHz
(up to 2.6 GHz)
Intel BGA 1234 4MB (shared) 5 W 5 tháng 9 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.