Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Extreme

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Extreme QX9300
Core 2 Extreme (Penryn QC XE)
4 / 4 2.534 GHz Intel Socket P 45 W 1 tháng 8 2008
Intel Core 2 Extreme X9100
Core 2 Extreme (Penryn XE)
2 / 2 3.067 GHz Intel Socket P 44 W 1 tháng 7 2008
Intel Core 2 Extreme QX9770
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 775 136 W 24 tháng 3 2008
Intel Core 2 Extreme QX9775
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 771 150 W 24 tháng 3 2008
Intel Core 2 Extreme QX9650
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3 GHz Intel Socket 775 130 W 30 tháng 11 2007
Intel Core 2 Extreme X7900
Core 2 Extreme (Merom XE)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket P 44 W 1 tháng 8 2007
Intel Core 2 Extreme QX6850
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 3 GHz Intel Socket 775 130 W 15 tháng 7 2007
Intel Core 2 Extreme QX6800
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 2.933 GHz Intel Socket 775 130 W 9 tháng 4 2007
Intel Core 2 Extreme QX6700
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 130 W 1 tháng 11 2006
Intel Core 2 Extreme X6800
Core 2 Extreme (Conroe XE)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 75 W 27 tháng 7 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.