Danh sách bộ vi xử lý Intel Mobile Pentium 4

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Mobile Pentium 4 2.40
Mobile Pentium 4 (Northwood)
1 / 2 2.4 GHz Intel Socket 478 60 W 11 tháng 6 2003
Intel Mobile Pentium 4 2.66
Mobile Pentium 4 (Northwood)
1 / 2 2.667 GHz Intel Socket 478 66 W 11 tháng 6 2003
Intel Mobile Pentium 4 2.80
Mobile Pentium 4 (Northwood)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 478 68 W 11 tháng 6 2003
Intel Mobile Pentium 4 3.06
Mobile Pentium 4 (Northwood)
1 / 2 3.067 GHz Intel Socket 478 70 W 11 tháng 6 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.