Danh sách bộ vi xử lý Intel Mobile Pentium 4 HT

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Mobile Pentium 4 HT 552
Mobile Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.467 GHz Intel Socket 478 88 W 4 tháng 1 2005
Intel Mobile Pentium 4 HT 548
Mobile Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.334 GHz Intel Socket 478 88 W 28 tháng 9 2004
Intel Mobile Pentium 4 HT 518
Mobile Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 478 88 W 1 tháng 6 2004
Intel Mobile Pentium 4 HT 532
Mobile Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.067 GHz Intel Socket 478 88 W 1 tháng 6 2004
Intel Mobile Pentium 4 HT 538
Mobile Pentium 4 HT (Prescott)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 478 88 W 1 tháng 6 2004
Intel Mobile Pentium 4 HT 2.66
Mobile Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 2.667 GHz Intel Socket 478 66 W 23 tháng 9 2003
Intel Mobile Pentium 4 HT 2.80
Mobile Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 2.8 GHz Intel Socket 478 68 W 23 tháng 9 2003
Intel Mobile Pentium 4 HT 3.06
Mobile Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 3.067 GHz Intel Socket 478 70 W 23 tháng 9 2003
Intel Mobile Pentium 4 HT 3.20
Mobile Pentium 4 HT (Northwood)
1 / 2 3.2 GHz Intel Socket 478 76 W 23 tháng 9 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.