Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-12600KF
Core i5 (Alder Lake)
10 / 16 3.7 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1700 20MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i5-12600K
Core i5 (Alder Lake-S)
10 / 16 3.7 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1700 20MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i5-1155G7
Core i5 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1449 8MB (shared) 28 W 31 tháng 5 2021
Intel Core i5-11500H
Core i5 (Tiger Lake-H)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1499 12MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i5-11400H
Core i5 (Tiger Lake-H)
6 / 12 2.7 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1499 12MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i5-11260H
Core i5 (Tiger Lake-H)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel BGA 1499 12MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i5-11600T
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 1700 MHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11600KF
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 3.9 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 125 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11600K
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 3.9 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 125 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11600
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 2.8 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11500T
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 1500 MHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11500
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 2.7 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11400T
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 1300 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11400F
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-11400
Core i5 (Rocket Lake)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i5-10300H
Core i5 (Comet Lake-H)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 45 W 17 tháng 9 2020
Intel Core i5-10200H
Core i5 (Comet Lake-H)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 45 W 17 tháng 9 2020
Intel Core i5-1145G7
Core i5 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel BGA 1449 8MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i5-1135G7
Core i5 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel BGA 1449 8MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i5-1130G7
Core i5 (Tiger Lake-U)
4 / 8 1100 MHz
(up to 4 GHz)
Intel BGA 1598 8MB (shared) 15 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i5-10400F
Core i5 (Comet Lake)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i5-10400
Core i5 (Comet Lake)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i5-10500
Core i5 (Comet Lake)
6 / 12 3.1 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i5-10600
Core i5 (Comet Lake)
6 / 12 3.3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i5-10600K
Core i5 (Comet Lake)
6 / 12 4.1 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 125 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i5-10600KF
Core i5 (Comet Lake)
6 / 12 4.1 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 95 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i5-10400H
Core i5 (Comet Lake-H)
4 / 8 2.6 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i5-10210U
Core i5 (Comet Lake-U)
4 / 8 1600 MHz
(up to 4.2 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 25 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i5-10210Y
Core i5 (Comet Lake-Y)
4 / 8 1000 MHz
(up to 4 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 9 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i5-10310Y
Core i5 (Comet Lake-Y)
4 / 8 1100 MHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 9 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i5-1030G4
Core i5 (Ice Lake-Y)
4 / 8 700 MHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 12 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i5-1030G7
Core i5 (Ice Lake-Y)
4 / 8 800 MHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 12 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i5-1035G1
Core i5 (Ice Lake-U)
4 / 8 1000 MHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 25 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i5-1035G4
Core i5 (Ice Lake-U)
4 / 8 1100 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 25 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i5-1035G7
Core i5 (Ice Lake-U)
4 / 8 1200 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 25 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i5-9500F
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i5-9400F
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i5-9600KF
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.7 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 95 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i5-9400
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-9500
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-9600
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.1 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-9600K
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.7 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 95 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-8265U
Core i5 (Whiskey Lake-U)
4 / 8 1600 MHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 28 W 1 tháng 10 2018
Intel Core i5-8550
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8420
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8420T
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 1800 MHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-9400T
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 1800 MHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8650
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.1 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8650K
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.7 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8269U
Core i5 (Kaby Lake-R)
4 / 8 2.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel BGA 1356 6MB (shared) 28 W 5 tháng 4 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.