Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Coffee Lake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-9500F
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i5-9600KF
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.7 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 95 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i5-9400F
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i5-9600K
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.7 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 95 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-9600
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.1 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-9500
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-9400
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i5-8420
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8420T
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 1800 MHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8550
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-9400T
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 1800 MHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8650
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.1 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8650K
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.7 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i5-8600T
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i5-8500T
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.1 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i5-8400T
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 1700 MHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i5-8600
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.1 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 14 tháng 2 2018
Intel Core i5-8500
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 14 tháng 2 2018
Intel Core i5-8400
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 2.8 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 65 W 5 tháng 10 2017
Intel Core i5-8600K
Core i5 (Coffee Lake)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 9MB (shared) 95 W 5 tháng 10 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.