Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Kaby Lake-R

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-8269U
Core i5 (Kaby Lake-R)
4 / 8 2.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel BGA 1356 6MB (shared) 28 W 5 tháng 4 2018
Intel Core i5-8250U
Core i5 (Kaby Lake-R)
4 / 8 1600 MHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1356 6MB (shared) 15 W 21 tháng 8 2017
Intel Core i5-8350U
Core i5 (Kaby Lake-R)
4 / 8 1700 MHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1356 6MB (shared) 15 W 21 tháng 8 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.