Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Lynnfield

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-760
Core i5 (Lynnfield)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.333 GHz)
Intel Socket 1156 8MB (shared) 95 W 18 tháng 7 2010
Intel Core i5-750s
Core i5 (Lynnfield)
4 / 4 2.4 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1156 8MB (shared) 82 W 7 tháng 1 2010
Intel Core i5-750
Core i5 (Lynnfield)
4 / 4 2.666 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1156 8MB (shared) 95 W 8 tháng 9 2009

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.