Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Duo E7600
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3.067 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 5 2009
Intel Core 2 Duo E7500
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 1 2009
Intel Core 2 Duo E7400
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 10 2008
Intel Core 2 Duo E7300
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 8 2008
Intel Core 2 Duo E8600
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3.333 GHz Intel Socket 775 65 W 8 tháng 8 2008
Intel Core 2 Duo E7200
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.533 GHz Intel Socket 775 65 W 20 tháng 4 2008
Intel Core 2 Duo E8300
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.833 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 4 2008
Intel Core 2 Duo E4700
Core 2 Duo (Allendale)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 775 65 W 2 tháng 3 2008
Intel Core 2 Duo U7500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1073 MHz Intel Socket P 10 W 27 tháng 2 2008
Intel Core 2 Duo U7700
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1333 MHz Intel Socket P 10 W 27 tháng 2 2008
Intel Core 2 Duo E8500
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3.166 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008
Intel Core 2 Duo E8400
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008
Intel Core 2 Duo E8200
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008
Intel Core 2 Duo E8190
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008
Intel Core 2 Duo U7700
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1333 MHz Intel Socket M 10 W 27 tháng 12 2007
Intel Core 2 Duo E4600
Core 2 Duo (Allendale)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 775 65 W 21 tháng 10 2007
Intel Core 2 Duo T7800
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 9 2007
Intel Core 2 Duo T7250
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 9 2007
Intel Core 2 Duo E4400
Core 2 Duo (Allendale)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 775 65 W 22 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo E4500
Core 2 Duo (Allendale)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 775 65 W 22 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo E6550
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.333 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo E6750
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo E6850
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 75 W 1 tháng 7 2007
Intel Core 2 Duo T7100
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 5 2007
Intel Core 2 Duo T7700
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 5 2007
Intel Core 2 Duo T7500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket P 35 W 27 tháng 5 2007
Intel Core 2 Duo U7500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1073 MHz Intel Socket M 10 W 27 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo U7600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1200 MHz Intel Socket P 10 W 27 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo U7600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1200 MHz Intel Socket M 10 W 27 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo E6420
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.133 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo E6320
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 1860 MHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 4 2007
Intel Core 2 Duo T7600G
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.333 GHz Intel Socket M 35 W 27 tháng 12 2006
Intel Core 2 Duo E6300
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 1866 MHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo E6400
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.133 GHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo E6600
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo E6700
Core 2 Duo (Conroe)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T5200
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T5500
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1667 MHz Intel Socket M 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T5600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 1833 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7200
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7300
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7400
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.166 GHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo T7600
Core 2 Duo (Merom)
2 / 2 2.333 GHz Intel Socket 479 35 W 27 tháng 7 2006
Intel Core 2 Duo E4300
Core 2 Duo (Allendale)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket 775 65 W 27 tháng 7 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.