Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i9

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i9-12900KF
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1700 30MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i9-12900K
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1700 30MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i9-11900KB
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 3.3 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 65 W 28 tháng 7 2021
Intel Core i9-11980HK
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 65 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i9-11950H
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i9-11900H
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i9-11900T
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 1500 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i9-11900KF
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 3.5 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i9-11900K
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 3.5 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i9-11900F
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i9-11900
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i9-10850K
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.6 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 27 tháng 7 2020
Intel Core i9-10900
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10800F
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.7 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10900F
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10900K
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10900KF
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10980HK
Core i9 (Comet Lake-H)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel BGA 1440 16MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i9-9900KS
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 4 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 127 W 28 tháng 10 2019
Intel Core i9-9900
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i9-9880H
Core i9 (Coffee Lake-HR)
8 / 16 2.3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel BGA 1440 16MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i9-9980HK
Core i9 (Coffee Lake-HR)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1440 16MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i9-9900KF
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 95 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i9-9820X
Core i9 (Skylake-X)
10 / 20 3.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 2066 16.5MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-9900X
Core i9 (Skylake-X)
10 / 20 3.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-9900K
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 95 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-9960X
Core i9 (Skylake-X)
16 / 32 3.1 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 22MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-9940X
Core i9 (Skylake-X)
14 / 28 3.3 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-9920X
Core i9 (Skylake-X)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-8950HK
Core i9 (Coffee Lake-H)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 95 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i9-7920X
Core i9 (Skylake-X)
12 / 24 2.9 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 16.5MB (shared) 140 W 10 tháng 9 2017
Intel Core i9-7960X
Core i9 (Skylake-X)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 22MB (shared) 165 W 1 tháng 9 2017
Intel Core i9-7940X
Core i9 (Skylake-X)
14 / 28 3.1 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 1 tháng 9 2017
Intel Core i9-7900X
Core i9 (Skylake-X)
10 / 20 3.3 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 14MB (shared) 140 W 26 tháng 6 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.