Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom E3825
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1333 MHz Intel BGA 1170 6 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3826
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1467 MHz Intel BGA 1170 7 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3827
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1750 MHz Intel BGA 1170 8 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3845
Atom (Bay Trail-I)
4 / 4 1910 MHz Intel BGA 1170 10 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3815
Atom (Bay Trail-I)
1 / 1 1467 MHz Intel BGA 1170 5 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom Z3770
Atom (Bay Trail-T)
4 / 4 1467 MHz
(up to 2.4 GHz)
Intel BGA 1380 8 W 27 tháng 9 2013
Intel Atom Z3740
Atom (Bay Trail-T)
4 / 4 1333 MHz
(up to 1867 MHz)
Intel BGA 1380 2 W 27 tháng 9 2013
Intel Atom Z2560
Atom (Clovertrail)
2 / 2 1600 MHz Intel BGA 617 3 W 27 tháng 2 2013
Intel Atom Z2580
Atom (Clovertrail)
2 / 2 2000 MHz Intel BGA 617 3 W 27 tháng 2 2013
Intel Atom Z2520
Atom (Clovertrail)
2 / 2 1200 MHz Intel BGA 617 3 W 27 tháng 2 2013
Intel Atom Z2480
Atom (Penwell)
1 / 1 1400 MHz Intel BGA 617 3 W 1 tháng 1 2013
Intel Atom Z2420
Atom (Penwell)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 617 3 W 1 tháng 1 2013
Intel Atom S1220
Atom (Centerton)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1283 8 W 11 tháng 12 2012
Intel Atom S1240
Atom (Centerton)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1283 6 W 11 tháng 12 2012
Intel Atom S1260
Atom (Centerton)
2 / 4 2000 MHz Intel BGA 1283 9 W 11 tháng 12 2012
Intel Atom Z2760
Atom (Cloverview)
2 / 2 1800 MHz Intel BGA 617 3 W 27 tháng 9 2012
Intel Atom Z2460
Atom (Penwell)
1 / 1 1300 MHz Intel BGA 617 3 W 1 tháng 1 2012
Intel Atom N2600
Atom (Cedarview)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 559 4 W 1 tháng 12 2011
Intel Atom N2800
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 559 7 W 1 tháng 12 2011
Intel Atom D2500
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 437 10 W 1 tháng 11 2011
Intel Atom D2550
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 437 10 W 1 tháng 11 2011
Intel Atom D2700
Atom (Cedarview)
2 / 4 2.133 GHz Intel BGA 437 10 W 1 tháng 11 2011
Intel Atom Z650
Atom (Lincroft)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 518 3 W 11 tháng 4 2011
Intel Atom Z670
Atom (Lincroft)
1 / 1 1500 MHz Intel BGA 518 3 W 11 tháng 4 2011
Intel Atom N570
Atom (Pineview)
2 / 4 1667 MHz Intel BGA 559 9 W 1 tháng 3 2011
Intel Atom E665CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 1466 7 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E665C
Atom (Stellarton)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E645CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E645C
Atom (Stellarton)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E625CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 1466 3 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E625C
Atom (Stellarton)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 1466 3 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E620T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 676 3 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom E680T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 676 4 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom E680
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 676 4 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom E660T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 676 3 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom E660
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 676 3 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom E620
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 676 3 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom E640T
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 676 3 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom E640
Atom (Tunnel Creek)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 676 3 W 14 tháng 9 2010
Intel Atom N550
Atom (Pineview)
2 / 4 1500 MHz Intel BGA 559 9 W 23 tháng 8 2010
Intel Atom D525
Atom (Pineview)
2 / 4 1834 MHz Intel BGA 437 13 W 21 tháng 6 2010
Intel Atom D425
Atom (Pineview)
1 / 2 1834 MHz Intel BGA 437 10 W 21 tháng 6 2010
Intel Atom N455
Atom (Pineview)
1 / 2 1667 MHz Intel BGA 559 7 W 1 tháng 6 2010
Intel Atom N475
Atom (Pineview)
1 / 2 1834 MHz Intel BGA 559 7 W 1 tháng 6 2010
Intel Atom Z560
Atom (Silverthorne)
1 / 2 2.133 GHz Intel BGA 441 2 W 1 tháng 6 2010
Intel Atom Z625
Atom (Lincroft)
1 / 1 1900 MHz Intel BGA 518 2 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z620
Atom (Lincroft)
1 / 1 900 MHz Intel BGA 518 1 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z615
Atom (Lincroft)
1 / 1 1600 MHz Intel BGA 518 2 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z612
Atom (Lincroft)
1 / 1 900 MHz Intel BGA 518 1 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z605
Atom (Lincroft)
1 / 1 1000 MHz Intel BGA 518 2 W 4 tháng 5 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.