Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Stellarton

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom E625C
Atom (Stellarton)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 1466 3 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E625CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 600 MHz Intel BGA 1466 3 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E645C
Atom (Stellarton)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E645CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 1000 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E665C
Atom (Stellarton)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 1466 4 W 22 tháng 11 2010
Intel Atom E665CT
Atom (Stellarton)
1 / 2 1300 MHz Intel BGA 1466 7 W 22 tháng 11 2010

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.