Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Lincroft

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom Z650
Atom (Lincroft)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 518 3 W 11 tháng 4 2011
Intel Atom Z670
Atom (Lincroft)
1 / 1 1500 MHz Intel BGA 518 3 W 11 tháng 4 2011
Intel Atom Z600
Atom (Lincroft)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 518 1 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z605
Atom (Lincroft)
1 / 1 1000 MHz Intel BGA 518 2 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z610
Atom (Lincroft)
1 / 1 800 MHz Intel BGA 518 1 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z612
Atom (Lincroft)
1 / 1 900 MHz Intel BGA 518 1 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z615
Atom (Lincroft)
1 / 1 1600 MHz Intel BGA 518 2 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z620
Atom (Lincroft)
1 / 1 900 MHz Intel BGA 518 1 W 4 tháng 5 2010
Intel Atom Z625
Atom (Lincroft)
1 / 1 1900 MHz Intel BGA 518 2 W 4 tháng 5 2010

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.