Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Cedarview

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom N2600
Atom (Cedarview)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 559 4 W 1 tháng 12 2011
Intel Atom N2800
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 559 7 W 1 tháng 12 2011
Intel Atom D2500
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 437 10 W 1 tháng 11 2011
Intel Atom D2550
Atom (Cedarview)
2 / 4 1867 MHz Intel BGA 437 10 W 1 tháng 11 2011
Intel Atom D2700
Atom (Cedarview)
2 / 4 2.133 GHz Intel BGA 437 10 W 1 tháng 11 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.