Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Bay Trail-I

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom E3815
Atom (Bay Trail-I)
1 / 1 1467 MHz Intel BGA 1170 5 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3825
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1333 MHz Intel BGA 1170 6 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3826
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1467 MHz Intel BGA 1170 7 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3827
Atom (Bay Trail-I)
2 / 2 1750 MHz Intel BGA 1170 8 W 8 tháng 10 2013
Intel Atom E3845
Atom (Bay Trail-I)
4 / 4 1910 MHz Intel BGA 1170 10 W 8 tháng 10 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.