Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Platinum

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon Platinum 8360Y
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
36 / 72 2.4 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 54MB (shared) 250 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8352V
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
36 / 72 2.5 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 54MB (shared) 195 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8353H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
18 / 36 2.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 4189 24.75MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8354H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
18 / 36 3.1 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 24.75MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8356H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
8 / 16 3.9 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 4189 35.75MB (shared) 190 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8358
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.6 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 250 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8358P
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.6 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 240 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8360H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
24 / 48 3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 225 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8360HL
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
24 / 48 3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 225 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8352S
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.2 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8362
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 265 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8368
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
38 / 76 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 57MB (shared) 270 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8368Q
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
38 / 76 2.6 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 4189 57MB (shared) 270 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8376H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
28 / 56 2.6 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 38.5MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8376HL
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
28 / 56 2.6 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 38.5MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8380
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
40 / 80 2.3 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 60MB (shared) 270 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8380H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
28 / 56 2.9 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 38.5MB (shared) 250 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8380HL
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
28 / 56 2.9 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 38.5MB (shared) 250 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8352M
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8351N
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
36 / 72 2.4 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 54MB (shared) 225 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 9222
Xeon Platinum (Cascade Lake-AP)
32 / 64 2.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 5903 71.5MB (shared) 250 W 2 tháng 4 2019
Intel Xeon Platinum 9221
Xeon Platinum (Cascade Lake-AP)
32 / 64 2.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 5903 71.5MB (shared) 250 W 2 tháng 4 2019
Intel Xeon Platinum 9242
Xeon Platinum (Cascade Lake-AP)
48 / 96 2.3 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel BGA 5903 71.5MB (shared) 350 W 2 tháng 4 2019
Intel Xeon Platinum 9282
Xeon Platinum (Cascade Lake-AP)
56 / 112 2.6 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel BGA 5903 77MB (shared) 400 W 2 tháng 4 2019
Intel Xeon Platinum 8280
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
28 / 56 2.7 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 3647 38.5MB (shared) 205 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8276
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
28 / 56 2.2 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 3647 38.5MB (shared) 165 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8270
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
26 / 52 2.7 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 3647 35.75MB (shared) 205 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8268
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
24 / 48 2.9 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 3647 35.75MB (shared) 205 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8260M
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
24 / 48 2.4 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 3647 35.75MB (shared) 165 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8260
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
24 / 48 2.4 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 3647 35.75MB (shared) 165 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8256
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 3647 16.5MB (shared) 105 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8253
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
16 / 32 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 3647 22MB (shared) 125 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8280M
Xeon Platinum (Cascade Lake-SP)
28 / 56 2.7 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 3647 38.5MB (shared) 205 W 11 tháng 12 2018
Intel Xeon Platinum 8180
Xeon Platinum (Skylake-SP)
28 / 56 2.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 3647 38.5MB (shared) 205 W 11 tháng 7 2017
Intel Xeon Platinum 8180M
Xeon Platinum (Skylake-SP)
28 / 56 2.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 3647 38.5MB (shared) 205 W 11 tháng 7 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.