Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium 4-M

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium 4-M 2.60
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 2.6 GHz Intel Socket 478 35 W 11 tháng 6 2003
Intel Pentium 4-M 2.50
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 2.5 GHz Intel Socket 478 35 W 16 tháng 4 2003
Intel Pentium 4-M 2.40
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 2.4 GHz Intel Socket 478 35 W 14 tháng 1 2003
Intel Pentium 4-M 2.20
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 2.2 GHz Intel Socket 478 35 W 16 tháng 9 2002
Intel Pentium 4-M 1.90
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 1900 MHz Intel Socket 478 32 W 24 tháng 6 2002
Intel Pentium 4-M 2.00
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 478 32 W 24 tháng 6 2002
Intel Pentium 4-M 1.40
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 478 21 W 23 tháng 4 2002
Intel Pentium 4-M 1.50
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 478 26 W 23 tháng 4 2002
Intel Pentium 4-M 1.80
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 478 30 W 23 tháng 4 2002
Intel Pentium 4-M 1.60
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 478 30 W 4 tháng 3 2002
Intel Pentium 4-M 1.70
Pentium 4-M (Northwood)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 478 30 W 4 tháng 3 2002

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.