Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon E7

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon E7-4809 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
8 / 16 2000 MHz Intel Socket 1150 20MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8893 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 140 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8891 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 165 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8880L v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2000 MHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8867 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
16 / 32 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 165 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8860 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
16 / 32 2.2 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1150 40MB (shared) 140 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-4850 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
14 / 28 2.2 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1150 35MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-4830 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
12 / 24 2.1 GHz
(up to 2.7 GHz)
Intel Socket 1150 30MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-4820 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
10 / 20 1900 MHz Intel Socket 1150 25MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-4850 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
14 / 28 2.2 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1150 35MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8890 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 45MB (shared) 165 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8880 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2.3 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 2011-3 45MB (shared) 150 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8870 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2.1 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 140 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-4820 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
10 / 20 1900 MHz Intel Socket 1150 25MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-4830 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
12 / 24 2.1 GHz
(up to 2.7 GHz)
Intel Socket 1150 30MB (shared) 115 W 1 tháng 6 2015
Intel Xeon E7-8870
Xeon E7 (Westmere-EX)
10 / 20 2.4 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1567 30MB (shared) 130 W 3 tháng 4 2011
Intel Xeon E7-8860
Xeon E7 (Westmere-EX)
10 / 20 2.276 GHz
(up to 2.667 GHz)
Intel Socket 1567 30MB (shared) 130 W 3 tháng 4 2011
Intel Xeon E7-8850
Xeon E7 (Westmere-EX)
10 / 20 2000 MHz
(up to 2.4 GHz)
Intel Socket 1567 30MB (shared) 130 W 3 tháng 4 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.