Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i9 Extreme

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i9-10900X
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2019
Intel Core i9-10920X
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2019
Intel Core i9-10940X
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
14 / 28 3.3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2019
Intel Core i9-10980XE
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
18 / 36 3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 2066 24.75MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2019
Intel Core i9-9980XE
Core i9 Extreme (Skylake-X)
18 / 36 3 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 24.75MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-9990XE
Core i9 Extreme (Skylake-X)
14 / 28 4 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 255 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i9-7980XE
Core i9 Extreme (Skylake-X)
18 / 36 2.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 24.75MB (shared) 165 W 1 tháng 9 2017
Intel Core i9-10990XE
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
22 / 44 4 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 2066 30.25MB (shared) 380 W 28 tháng 2 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.