Intel Core i9 Extreme 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Core i9-10900X
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 10월 2019
Intel Core i9-10920X
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 10월 2019
Intel Core i9-10940X
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
14 / 28 3.3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 10월 2019
Intel Core i9-10980XE
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
18 / 36 3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 2066 24.75MB (shared) 165 W 19 10월 2019
Intel Core i9-9980XE
Core i9 Extreme (Skylake-X)
18 / 36 3 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 24.75MB (shared) 165 W 19 10월 2018
Intel Core i9-9990XE
Core i9 Extreme (Skylake-X)
14 / 28 4 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 255 W 19 10월 2018
Intel Core i9-7980XE
Core i9 Extreme (Skylake-X)
18 / 36 2.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 24.75MB (shared) 165 W 1 9월 2017
Intel Core i9-10990XE
Core i9 Extreme (Cascade Lake-X)
22 / 44 4 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 2066 30.25MB (shared) 380 W 4 3월 2024

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.