Intel Xeon E7 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Xeon E7-4809 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
8 / 16 2000 MHz Intel Socket 1150 20MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8893 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 140 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8891 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 165 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8880L v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2000 MHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8867 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
16 / 32 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 165 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8860 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
16 / 32 2.2 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1150 40MB (shared) 140 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-4850 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
14 / 28 2.2 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1150 35MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-4830 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
12 / 24 2.1 GHz
(up to 2.7 GHz)
Intel Socket 1150 30MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-4820 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
10 / 20 1900 MHz Intel Socket 1150 25MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-4850 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
14 / 28 2.2 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1150 35MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8890 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 45MB (shared) 165 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8880 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2.3 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 2011-3 45MB (shared) 150 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8870 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
18 / 36 2.1 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 1150 45MB (shared) 140 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-4820 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
10 / 20 1900 MHz Intel Socket 1150 25MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-4830 v3
Xeon E7 (Haswell-EX)
12 / 24 2.1 GHz
(up to 2.7 GHz)
Intel Socket 1150 30MB (shared) 115 W 1 6월 2015
Intel Xeon E7-8870
Xeon E7 (Westmere-EX)
10 / 20 2.4 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 1567 30MB (shared) 130 W 3 4월 2011
Intel Xeon E7-8860
Xeon E7 (Westmere-EX)
10 / 20 2.276 GHz
(up to 2.667 GHz)
Intel Socket 1567 30MB (shared) 130 W 3 4월 2011
Intel Xeon E7-8850
Xeon E7 (Westmere-EX)
10 / 20 2000 MHz
(up to 2.4 GHz)
Intel Socket 1567 30MB (shared) 130 W 3 4월 2011

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.