Intel Core i3 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Core i3-10325
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.9 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 65 W 16 3월 2021
Intel Core i3-10305T
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 35 W 16 3월 2021
Intel Core i3-10305
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 65 W 16 3월 2021
Intel Core i3-10105T
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 35 W 16 3월 2021
Intel Core i3-10105F
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 65 W 16 3월 2021
Intel Core i3-10105
Core i3 (Comet Lake-R)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 65 W 16 3월 2021
Intel Core i3-1125G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2000 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1449 8MB (shared) 28 W 2 9월 2020
Intel Core i3-1120G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
4 / 8 1100 MHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1598 8MB (shared) 15 W 2 9월 2020
Intel Core i3-1115G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
2 / 4 3 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1449 6MB (shared) 28 W 2 9월 2020
Intel Core i3-1110G4
Core i3 (Tiger Lake-U)
2 / 4 1800 MHz
(up to 3.9 GHz)
Intel BGA 1598 6MB (shared) 15 W 2 9월 2020
Intel Core i3-10300
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 62 W 30 4월 2020
Intel Core i3-10100
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 3.6 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1200 6MB (shared) 65 W 30 4월 2020
Intel Core i3-10320
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 91 W 30 4월 2020
Intel Core i3-10350K
Core i3 (Comet Lake)
4 / 8 4.1 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 91 W 30 4월 2020
Intel Core i3-10110U
Core i3 (Comet Lake-U)
2 / 4 2.1 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 25 W 21 8월 2019
Intel Core i3-10110Y
Core i3 (Comet Lake-Y)
2 / 4 1000 MHz
(up to 4 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 9 W 21 8월 2019
Intel Core i3-1005G1
Core i3 (Ice Lake-U)
2 / 4 1200 MHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 25 W 1 8월 2019
Intel Core i3-1000G1
Core i3 (Ice Lake-Y)
2 / 4 1100 MHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 12 W 1 8월 2019
Intel Core i3-1000G4
Core i3 (Ice Lake-Y)
2 / 4 1100 MHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 12 W 1 8월 2019
Intel Core i3-9100F
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 23 4월 2019
Intel Core i3-9300
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 23 4월 2019
Intel Core i3-9320
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 23 4월 2019
Intel Core i3-9350K
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 23 4월 2019
Intel Core i3-9350KF
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 8 1월 2019
Intel Core i3-8145U
Core i3 (Whiskey Lake-U)
2 / 4 2.1 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel BGA 1440 4MB (shared) 28 W 1 10월 2018
Intel Core i3-8020
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 9월 2018
Intel Core i3-8120
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 9월 2018
Intel Core i3-9000
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 9월 2018
Intel Core i3-9100
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 9월 2018
Intel Core i3-8000
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 1 9월 2018
Intel Core i3-8121U
Core i3 (Coffee Lake-U)
2 / 4 2.2 GHz Intel BGA 1440 4MB (shared) 28 W 5 5월 2018
Intel Core i3-8109U
Core i3 (Kaby Lake-R)
2 / 4 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1356 4MB (shared) 28 W 5 4월 2018
Intel Core i3-8100T
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.1 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 35 W 2 4월 2018
Intel Core i3-8300T
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 35 W 2 4월 2018
Intel Core i3-8300
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 62 W 14 2월 2018
Intel Core i3-8130U
Core i3 (Kaby Lake-R)
2 / 4 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1356 4MB (shared) 15 W 13 2월 2018
Intel Core i3-8100
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 62 W 5 10월 2017
Intel Core i3-8350K
Core i3 (Coffee Lake)
4 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 8MB (shared) 91 W 5 10월 2017
Intel Core i3-7360X
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.3 GHz Intel Socket 2066 4MB (shared) 112 W 3 10월 2017
Intel Core i3-7340
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 17 7월 2017
Intel Core i3-7120
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 17 7월 2017
Intel Core i3-7120T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 17 7월 2017
Intel Core i3-7320T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 35 W 17 7월 2017
Intel Core i3-7320
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.1 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 3 1월 2017
Intel Core i3-7300T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.5 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 35 W 3 1월 2017
Intel Core i3-7300
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 3 1월 2017
Intel Core i3-7100T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.4 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 3 1월 2017
Intel Core i3-7100
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.9 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 3 1월 2017
Intel Core i3-7350K
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 60 W 3 1월 2017
Intel Core i3-6300
Core i3 (Skylake)
2 / 4 3.8 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 1 9월 2015

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.