Intel Xeon Phi 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Xeon Phi 7285
Xeon Phi (Knights Mill)
68 / 272 1300 MHz
(up to 1400 MHz)
Intel Socket 3647 250 W 1 12월 2017
Intel Xeon Phi 7295
Xeon Phi (Knights Mill)
72 / 288 1500 MHz
(up to 1600 MHz)
Intel Socket 3647 320 W 1 12월 2017
Intel Xeon Phi 7235
Xeon Phi (Knights Mill)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1400 MHz)
Intel Socket 3647 250 W 1 12월 2017
Intel Xeon Phi 7210
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 215 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7210F
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 230 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7230
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 215 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7230F
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 230 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7250
Xeon Phi (Knights Landing)
68 / 272 1400 MHz
(up to 1600 MHz)
Intel Socket 3647 215 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7250F
Xeon Phi (Knights Landing)
68 / 272 1400 MHz
(up to 1600 MHz)
Intel Socket 3647 230 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7290
Xeon Phi (Knights Landing)
72 / 288 1500 MHz
(up to 1700 MHz)
Intel Socket 3647 245 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7290F
Xeon Phi (Knights Landing)
72 / 288 1500 MHz
(up to 1700 MHz)
Intel Socket 3647 260 W 20 6월 2016
Intel Xeon Phi 7120A
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
PCIe x16 300 W 6 4월 2014
Intel Xeon Phi 7120D
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
SFF 230-Pin 270 W 1 3월 2014
Intel Xeon Phi 3120A
Xeon Phi (Knights Corner)
57 / 228 1100 MHz PCIe x16 300 W 17 6월 2013
Intel Xeon Phi 7120X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
PCIe x16 300 W 17 6월 2013
Intel Xeon Phi 7120P
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
PCIe x16 300 W 17 6월 2013
Intel Xeon Phi 5120D
Xeon Phi (Knights Corner)
60 / 240 1053 MHz SFF 230-Pin 245 W 17 6월 2013
Intel Xeon Phi 31S1P
Xeon Phi (Knights Corner)
57 / 228 1100 MHz PCIe x16 270 W 17 6월 2013
Intel Xeon Phi 3120P
Xeon Phi (Knights Corner)
57 / 228 1100 MHz PCIe x16 300 W 17 6월 2013
Intel Xeon Phi 3110X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1053 MHz PCIe x16 300 W 12 11월 2012
Intel Xeon Phi 5110P
Xeon Phi (Knights Corner)
60 / 240 1053 MHz PCIe x16 225 W 12 11월 2012
Intel Xeon Phi 7110P
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1250 MHz PCIe x16 300 W 12 11월 2012
Intel Xeon Phi 7110X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1250 MHz PCIe x16 300 W 12 11월 2012
Intel Xeon Phi SE10P
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1100 MHz PCIe x16 300 W 12 11월 2012
Intel Xeon Phi SE10X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1100 MHz PCIe x16 300 W 12 11월 2012
Intel Aubrey Isle
Xeon Phi (Knights Ferry)
32 / 128 1200 MHz PCIe x16 300 W 31 5월 2010

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.