Intel Core i9 프로세서 목록

코드명으로 필터

이름 코어 / 스레드 클럭 소켓 L3 Cache TDP 발매된
Intel Core i9-12900KF
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1700 30MB (shared) 125 W 4 11월 2021
Intel Core i9-12900K
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1700 30MB (shared) 125 W 4 11월 2021
Intel Core i9-11900KB
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 3.3 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 65 W 28 7월 2021
Intel Core i9-11980HK
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 65 W 11 5월 2021
Intel Core i9-11950H
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 5월 2021
Intel Core i9-11900H
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 5월 2021
Intel Core i9-11900T
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 1500 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 35 W 16 3월 2021
Intel Core i9-11900KF
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 3.5 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 16 3월 2021
Intel Core i9-11900K
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 3.5 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 16 3월 2021
Intel Core i9-11900F
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 16 3월 2021
Intel Core i9-11900
Core i9 (Rocket Lake)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 16 3월 2021
Intel Core i9-10850K
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.6 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 27 7월 2020
Intel Core i9-10900
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 4월 2020
Intel Core i9-10800F
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.7 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 4월 2020
Intel Core i9-10900F
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 4월 2020
Intel Core i9-10900K
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 30 4월 2020
Intel Core i9-10900KF
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 30 4월 2020
Intel Core i9-10980HK
Core i9 (Comet Lake-H)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel BGA 1440 16MB (shared) 45 W 2 4월 2020
Intel Core i9-9900KS
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 4 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 127 W 28 10월 2019
Intel Core i9-9900
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 65 W 23 4월 2019
Intel Core i9-9880H
Core i9 (Coffee Lake-HR)
8 / 16 2.3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel BGA 1440 16MB (shared) 45 W 23 4월 2019
Intel Core i9-9980HK
Core i9 (Coffee Lake-HR)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1440 16MB (shared) 45 W 23 4월 2019
Intel Core i9-9900KF
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 95 W 8 1월 2019
Intel Core i9-9820X
Core i9 (Skylake-X)
10 / 20 3.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 2066 16.5MB (shared) 165 W 19 10월 2018
Intel Core i9-9900X
Core i9 (Skylake-X)
10 / 20 3.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 10월 2018
Intel Core i9-9900K
Core i9 (Coffee Lake-R)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1151 16MB (shared) 95 W 19 10월 2018
Intel Core i9-9960X
Core i9 (Skylake-X)
16 / 32 3.1 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 22MB (shared) 165 W 19 10월 2018
Intel Core i9-9940X
Core i9 (Skylake-X)
14 / 28 3.3 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 10월 2018
Intel Core i9-9920X
Core i9 (Skylake-X)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 19 10월 2018
Intel Core i9-8950HK
Core i9 (Coffee Lake-H)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 95 W 2 4월 2018
Intel Core i9-7920X
Core i9 (Skylake-X)
12 / 24 2.9 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 16.5MB (shared) 140 W 10 9월 2017
Intel Core i9-7960X
Core i9 (Skylake-X)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 22MB (shared) 165 W 1 9월 2017
Intel Core i9-7940X
Core i9 (Skylake-X)
14 / 28 3.1 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 19.25MB (shared) 165 W 1 9월 2017
Intel Core i9-7900X
Core i9 (Skylake-X)
10 / 20 3.3 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 14MB (shared) 140 W 26 6월 2017

세대별로 검색

Sysrqmts browser extension icon
PC 게임에 너무 많은 돈을 사용하지 마세요!
저희의 브라우저 확장 기능을 통해서 스팀 스토어에서 가장 저렴한 가격을 알아보세요.