Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Phi

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon Phi 7285
Xeon Phi (Knights Mill)
68 / 272 1300 MHz
(up to 1400 MHz)
Intel Socket 3647 250 W 1 tháng 12 2017
Intel Xeon Phi 7295
Xeon Phi (Knights Mill)
72 / 288 1500 MHz
(up to 1600 MHz)
Intel Socket 3647 320 W 1 tháng 12 2017
Intel Xeon Phi 7235
Xeon Phi (Knights Mill)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1400 MHz)
Intel Socket 3647 250 W 1 tháng 12 2017
Intel Xeon Phi 7210
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 215 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7210F
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 230 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7230
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 215 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7230F
Xeon Phi (Knights Landing)
64 / 256 1300 MHz
(up to 1500 MHz)
Intel Socket 3647 230 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7250
Xeon Phi (Knights Landing)
68 / 272 1400 MHz
(up to 1600 MHz)
Intel Socket 3647 215 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7250F
Xeon Phi (Knights Landing)
68 / 272 1400 MHz
(up to 1600 MHz)
Intel Socket 3647 230 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7290
Xeon Phi (Knights Landing)
72 / 288 1500 MHz
(up to 1700 MHz)
Intel Socket 3647 245 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7290F
Xeon Phi (Knights Landing)
72 / 288 1500 MHz
(up to 1700 MHz)
Intel Socket 3647 260 W 20 tháng 6 2016
Intel Xeon Phi 7120A
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
PCIe x16 300 W 6 tháng 4 2014
Intel Xeon Phi 7120D
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
SFF 230-Pin 270 W 1 tháng 3 2014
Intel Xeon Phi 3120A
Xeon Phi (Knights Corner)
57 / 228 1100 MHz PCIe x16 300 W 17 tháng 6 2013
Intel Xeon Phi 7120X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
PCIe x16 300 W 17 tháng 6 2013
Intel Xeon Phi 7120P
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1238 MHz
(up to 1333 MHz)
PCIe x16 300 W 17 tháng 6 2013
Intel Xeon Phi 5120D
Xeon Phi (Knights Corner)
60 / 240 1053 MHz SFF 230-Pin 245 W 17 tháng 6 2013
Intel Xeon Phi 31S1P
Xeon Phi (Knights Corner)
57 / 228 1100 MHz PCIe x16 270 W 17 tháng 6 2013
Intel Xeon Phi 3120P
Xeon Phi (Knights Corner)
57 / 228 1100 MHz PCIe x16 300 W 17 tháng 6 2013
Intel Xeon Phi 3110X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1053 MHz PCIe x16 300 W 12 tháng 11 2012
Intel Xeon Phi 5110P
Xeon Phi (Knights Corner)
60 / 240 1053 MHz PCIe x16 225 W 12 tháng 11 2012
Intel Xeon Phi 7110P
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1250 MHz PCIe x16 300 W 12 tháng 11 2012
Intel Xeon Phi 7110X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1250 MHz PCIe x16 300 W 12 tháng 11 2012
Intel Xeon Phi SE10P
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1100 MHz PCIe x16 300 W 12 tháng 11 2012
Intel Xeon Phi SE10X
Xeon Phi (Knights Corner)
61 / 244 1100 MHz PCIe x16 300 W 12 tháng 11 2012
Intel Aubrey Isle
Xeon Phi (Knights Ferry)
32 / 128 1200 MHz PCIe x16 300 W 31 tháng 5 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.