Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon MP

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon MP 7020 Dual-Core
Xeon MP (Paxville)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 604 135 W 1 tháng 12 2005
Intel Xeon MP 7030 Dual-Core
Xeon MP (Paxville)
2 / 2 2.833 GHz Intel Socket 604 135 W 1 tháng 12 2005
Intel Xeon MP 7040 Dual-Core
Xeon MP (Paxville)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 604 135 W 1 tháng 12 2005
Intel Xeon MP 7041 Dual-Core
Xeon MP (Paxville)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 604 135 W 1 tháng 12 2005
Intel Xeon MP 2.83
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 2.833 GHz Intel Socket 604 4MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 2.83
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 2.833 GHz Intel Socket 604 8MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.00
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 3 GHz Intel Socket 604 8MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.00
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 3 GHz Intel Socket 604 4MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.16
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 3.167 GHz Intel Socket 604 4MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.16
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 3.167 GHz Intel Socket 604 8MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.16
Xeon MP (Cranford)
1 / 1 3.167 GHz Intel Socket 604 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.33
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 3.333 GHz Intel Socket 604 8MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.33
Xeon MP (Potomac)
1 / 1 3.333 GHz Intel Socket 604 4MB 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.33
Xeon MP (Cranford)
1 / 1 3.334 GHz Intel Socket 604 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.50
Xeon MP (Cranford)
1 / 1 3.5 GHz Intel Socket 604 135 W 29 tháng 3 2005
Intel Xeon MP 3.66
Xeon MP (Cranford)
1 / 1 3.667 GHz Intel Socket 604 135 W 29 tháng 3 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.