Yêu cầu hệ thống trò chơi

Với công cụ trực tuyến miễn phí , bạn có thể kiểm tra PC của mình với hơn 36 565 trò chơi . Thử ngay bây giờ!

Những trò chơi phổ biến nhất

Trò chơi hàng đầu

Xem tất cả các trò chơi

Các trò chơi mới phát hành gần đây

Xem tất cả các bản phát hành gần đây

Những trò chơi sắp phát hành

Xem tất cả các trò chơi sắp phát hành

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.