Danh sách bộ vi xử lý Intel

So sánh

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i9-12900KF
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1700 30MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i9-12900K
Core i9 (Alder Lake-S)
16 / 24 3.2 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1700 30MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i7-12700KF
Core i7 (Alder Lake-S)
12 / 20 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1700 25MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i7-12700K
Core i7 (Alder Lake-S)
12 / 20 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1700 25MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i5-12600KF
Core i5 (Alder Lake)
10 / 16 3.7 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1700 20MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i5-12600K
Core i5 (Alder Lake-S)
10 / 16 3.7 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1700 20MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Xeon E-2388G
Xeon (Rocket Lake-E)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 95 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2386G
Xeon (Rocket Lake-E)
6 / 12 3.5 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 95 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2378G
Xeon (Rocket Lake-E)
8 / 16 2.8 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 80 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2378
Xeon (Rocket Lake-E)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2374G
Xeon (Rocket Lake-E)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 80 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2356G
Xeon (Rocket Lake-E)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 80 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2336
Xeon (Rocket Lake-E)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 12MB (shared) 65 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2334
Xeon (Rocket Lake-E)
4 / 8 3.4 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 65 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2324G
Xeon (Rocket Lake-E)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 65 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon E-2314
Xeon (Rocket Lake-E)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 1200 8MB (shared) 65 W 8 tháng 9 2021
Intel Xeon W-3375
Xeon W (Ice Lake-W)
38 / 76 2.5 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 4189 57MB (shared) 270 W 29 tháng 7 2021
Intel Xeon W-3365
Xeon W (Ice Lake-W)
32 / 64 2.7 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 270 W 29 tháng 7 2021
Intel Xeon W-3345
Xeon W (Ice Lake-W)
24 / 48 3 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 250 W 29 tháng 7 2021
Intel Xeon W-3335
Xeon W (Ice Lake-W)
16 / 32 3.4 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 4189 24MB (shared) 250 W 29 tháng 7 2021
Intel Xeon W-3323
Xeon W (Ice Lake-W)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 4189 18MB (shared) 220 W 29 tháng 7 2021
Intel Core i9-11900KB
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 3.3 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 65 W 28 tháng 7 2021
Intel Core i5-1155G7
Core i5 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1449 8MB (shared) 28 W 31 tháng 5 2021
Intel Core i7-1195G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.9 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1449 12MB (shared) 28 W 31 tháng 5 2021
Intel Core i5-11400H
Core i5 (Tiger Lake-H)
6 / 12 2.7 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1499 12MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i5-11260H
Core i5 (Tiger Lake-H)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel BGA 1499 12MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i5-11500H
Core i5 (Tiger Lake-H)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1499 12MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i7-11800H
Core i7 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.3 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i7-11850H
Core i7 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i9-11950H
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i9-11980HK
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 65 W 11 tháng 5 2021
Intel Xeon W-11855M
Xeon (Tiger Lake-H)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1499 18MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i9-11900H
Core i9 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Xeon W-11955M
Xeon (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Xeon Platinum 8360H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
24 / 48 3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 225 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6338N
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8358P
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.6 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 240 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8356H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
8 / 16 3.9 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 4189 35.75MB (shared) 190 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8354H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
18 / 36 3.1 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 24.75MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8353H
Xeon Platinum (Cooper Lake-SP)
18 / 36 2.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 4189 24.75MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8352V
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
36 / 72 2.5 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 54MB (shared) 195 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8352S
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.2 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6348
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
28 / 56 2.6 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 42MB (shared) 235 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6338T
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6342
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
24 / 48 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 230 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6346
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
16 / 32 3.1 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 36MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6354
Xeon Gold (Ice Lake-SP)
18 / 36 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 39MB (shared) 205 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8351N
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
36 / 72 2.4 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 54MB (shared) 225 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Platinum 8352M
Xeon Platinum (Ice Lake-SP)
32 / 64 2.3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 4189 48MB (shared) 185 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6348H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
24 / 48 2.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.