Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium D

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium D 935
Pentium D (Presler)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 95 W 1 tháng 1 2007
Intel Pentium D 925
Pentium D (Presler)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 95 W 1 tháng 10 2006
Intel Pentium D 915
Pentium D (Presler)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 95 W 23 tháng 7 2006
Intel Pentium D 945
Pentium D (Presler)
2 / 2 3.4 GHz Intel Socket 775 95 W 23 tháng 7 2006
Intel Pentium D 960
Pentium D (Presler)
2 / 2 3.6 GHz Intel Socket 775 130 W 2 tháng 5 2006
Intel Pentium D 965 EE
Pentium D (Presler)
2 / 4 3.73 GHz Intel Socket 775 130 W 26 tháng 3 2006
Intel Pentium D 920
Pentium D (Presler)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 130 W 16 tháng 1 2006
Intel Pentium D 930
Pentium D (Presler)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 130 W 16 tháng 1 2006
Intel Pentium D 940
Pentium D (Presler)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 130 W 16 tháng 1 2006
Intel Pentium D 950
Pentium D (Presler)
2 / 2 3.4 GHz Intel Socket 775 130 W 16 tháng 1 2006
Intel Pentium D 955 EE
Pentium D (Presler)
2 / 4 3.46 GHz Intel Socket 775 130 W 16 tháng 1 2006
Intel Pentium D 820
Pentium D (Smithfield)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 130 W 26 tháng 5 2005
Intel Pentium D 820
Pentium D (Smithfield)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 130 W 26 tháng 5 2005
Intel Pentium D 830
Pentium D (Smithfield)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 130 W 26 tháng 5 2005
Intel Pentium D 840
Pentium D (Smithfield)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 775 130 W 26 tháng 5 2005
Intel Pentium D 840 EE
Pentium D (Smithfield)
2 / 4 3.2 GHz Intel Socket 775 130 W 1 tháng 5 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.